Drejtor:  Ledion Lako

Tel: 052222806

Mob. 0692080198

E-mail: